Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
Úvodní stránka Potápěčské kurzy TDI/SDI TDI Decompression Procedures Diver
TDI Decompression Procedures Diver

Potápěčský kurz Decompression Procedures Diver

TDI Decompression Procedures Diver - Dekompresní postupy

Kurz TDI (Technical Diving International) Decompression Procedures Diver se věnuje teorii, metodám a postupům pro plánování ponorů se stupňovitou dekompresí., Záměrem je naučit potápěče naplánovat a následně uskutečnit ponory se stupňovitou dekompresí. Seznamuje je s výstrojí a její konfigurací. Studenti mohou s ohledem na svou stávající potápěčskou certifikaci používat pro dekompresi směsi nitroxu a kyslík
Kurz je možné vyučovat společně s kurzem TDI Advanced Nitrox Diver
Úspěšní absolventi jsou kvalifikování k potápění do maximální hloubky 45 metrů a k provádění stupňovité dekomprese s použitím nitroxových směsí až po čistý kyslík.


Průběh kurzu
* Teoretická výuka
* Výcvik v chráněném vodním prostředí (například bazénu)
* Výcvik na otevřené vodě (4 ponory, z nichž dva hlubší než 30 metrů. Je-li vyučován společně s Advanced Nitrox, tak 6 ponorů)

Vstupní požadavky
* Věk nejméně 18 let
* Kvalifikace a prokázání dovedností na úrovni SDI Advanced Open Water Diver nebo ekvivalent (příp. TDI Advanced Nitrox Diver)
* Předložení důkazu o 100 zapsaných ponorech