ANDI

American Nitrox Divers, Inc.

V lednu roku 1988 založili Ed Betts a Dick Rutkowski společnost American Nitrox Divers, Inc., (ANDI), jež si kladla za cíl standardizovat výcvik instruktorů, výcvik potápěčů a přípravu nitroxových směsí  v plnírnách.

Dick Rutkowski, který krom více než třicetileté praxe v americké National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), kde působil jako ředitel potápěčského programu, měl v té době již tříletou zkušenost s výcvikem sportovních potápěčů s nitroxem (tedy mimo profesní a vojenské potápění) v rámci vlastní společnosti International Association of Nitrox Divers (IAND).

Oproti tomu Ed Betts, který kromě pětadvacetileté praxe potápěče (kromě komerčních potápěčských lodí působil i na pátracích a záchranných lodích), se zabýval přípravou a rozvodem plynů do vrtulníků, letadel a hyperbarických komor. Měl tedy bohaté zkušenosti s kyslíkem, zacházení s ním a jeho použitím. ANDI se tak stala druhou potápěčskou asociací, která se zabývala výcvikem nitroxových potápěčů.

Když německá firma Dräger spustila výrobu prvního rekreačního rebreatheru, bylo to právě ANDI, kdo k němu vytvořil první výcvikový manuál, a to jak v angličtině, tak i v němčině. Od té doby ANDI sleduje vyvíjející se trh s rebreathery a zabývá se výcvikem potápění s nimi.

V roce 1991 vyškolilo a otevřelo první nitroxové výcvikové centrum mimo USA. Koncepce a technologie tohoto centra, se stejně jako ANDI, pak rychle rozrostly do celého světa. Zpočátku by koncepce ANDI zabývající se „technologií optimálního dýchacího plynu“ byla v potápěčském průmyslu přijímána s nedůvěrou a kritizována, dnes se však stala standardem ve světě potápění.


Důvodů, proč absolvovat kurz ANDI může být mnoho. Na rozdíl od všech ostatních kurzů je v kurzech ANDI kladen důraz na bezpečnost i nad rámec běžných standardů (např. povinnost užívat záložní zdroj plynu už od základních kurzů, nebo sestupová procedura 2/5/10 či jiné). Rovněž nabízí kurzy potápění s nitroxovými směsmi, které nikdo jiný nabídnout nedokáže. Zájemcům o potápění s uzavřeným či polozavřeným okruhem ANDI nabízí výběr z široké škály rebreatherových kurzů.

http://www.andi.cz/