Nitrox

Výraz NITROX vznikl složením názvů dvou prvků - dusíku (anglicky nitrogen, latinsky nitrogenium) a kyslíku (angl. oxygen, lat. oxygenium). Název plně vystihuje tuto dýchací směs, neboť nitrox je směsí kyslíku a dusíku, ve které je obsah kyslíku vyšší než 21%. Číslice za názvem nitroxu označuje podíl kyslíku ve směsi.

Nitrox však není jediné označení pro směsi dusíku a kyslíku s vyšším obsahem kyslíku, než je ve vzduchu. Nejčastěji užívané názvy bývají EAN (Enriched Air Nitrox), OEA (Oxygen Enriched Air), Enriched Air, či názvy zavedené americkou National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA I. (pro EAN32), NOAA II. (pro EAN36) a Special Mix (pro EAN 40). Nitroxové směsi připravené ve středisku ANDI a při dodržení přísných požadavků na přípravu, stanovenou standardy ANDI, pak mohou nést označení SafeAir.

Zvýšení obsahu kyslíku na úkor dusíku má za následek snížení parciálního tlaku dusíku v nitroxové směsi. Díky nižšímu parciálního tlaku dusíku se snižuje množství dusíku rozpuštěné v tkáních organismu potápěče.
Díky tomu se prodlužují bezdekompresní časy pro ponor a dochází ke snížení únavy po ponoru. Rovněž se zkracuje doba trvání dekompresních zastávek v případě překročení bezdekompresního režimu.
Při potápění s nitroxem podle vzduchových tabulek se snižuje riziko postižení dekompresní nemocí.

Potápění s nitroxem má svá specifika a vyžaduje dodržování určitých pravidel. Při jejich porušení může potápěče ohrozit na životě. Proto je nezbytně nutné seznámení se specifiky potápění s nitroxem prostřednictvím absolvování kurzů EANx Diver, SafeAir Diver nebo dalších.