Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
TDI Cave Diver

Potápěčský kurz Full Cave Diver

TDI Full Cave Diver - Jeskynní potápěč

Kurz TDI (Technical Diving International) Full Cave Diver je třetím stupněm výcviku v sérii rozvoje jeskynního potápění v rámci TDI. Jeho součástí je pokročilé plánování jeskynních ponorů, provádění ponorů v různých typech jeskynních systémů a situací, se kterými se potápěči mohou setkat. Cílem kurzu je rozšířit a zhodnotit dovednosti získané v kurzech kavernového potápění a úvodu do jeskynního potápění. Důraz je kladen zejména na plánování ponorů a dovedení dovedností až k dokonalosti díky skutečným průnikům do jeskyní
Úspěšní absolventi jsou kvalifikování k potápění v jeskyních do maximální hloubky 40 metrů.

Průběh kurzu
* Teoretická výuka
* Výcvik v chráněném vodním prostředí (například bazénu) a/nebo výcvik na otevřené vodě
* Výcvik v jeskyních (osm jeskynních ponorů na třech různých lokalitách o minimálním celkovém času na dně 240 minut, uskutečněné na třech různých lokalitách. Jeli-li vyučován společně s kurzy Cavern Diver a Introductory to Cave Diver, tak 16 jeskynních ponorů o celkovém min. času na dně 420)

Vstupní požadavky
* Věk nejméně 18 let
* Certifikace TDI Introductory Cave Diver nebo ekvivalent

Osnova kurzu
1. Zásady jeskynního potápění.
2. Postupy a zvládání shody plynů, zahrnující použití lahví nestejného objemu
3. Psychologické aspekty
4. Volba výstroje a požadavky na ni
5. Komunikace
6. Techniky pohybu
7. Fyziologie
8. Jeskynní prostředí
9. Ochrana jeskyní
10. Řešení problémů
11. Analýza nehod
12. Opakování plánovacích tabulek a dekompresní teorie
13. Etika jeskynního potápění

Požadavky na výstroj
* Dvojče s uzavíratelnou propojkou a objemem odpovídajícím pro daný ponor a studentově spotřebě plynu
* Dva nezávislé první a druhé stupně automatik, jedna z automatik byla vybavena dlouhou hadicí
* Manometr
* Kompenzátor vztlaku
* Ochranný oblek odpovídají jeskynnímu prostředí
* Maska, ploutve, záložní maska
* Dva nástroje na řezání/stříhání šňůr
* Tři nezávislé bateriové svítilny; jedna hlavní svítilna, dvě záložní, každé s dobou svícení odpovídající době plánovaného ponoru
* Bezpečnostní (osobní) cívka s minimálně 37 m  šňůry
* Jeden hlavní jeskyňářský bubínek s délkou šňůry odpovídající zamýšleným ponorům
* Potápěčský počítač nebo hloubkoměr a hodinky
* Psací tabulky nebo wetnotes a tužka
* Voděodolné potápěčské tabulky nebo záložní počítač
* Tři směrové šipky na šňůru
* Jedna nesměrová značka na šňůru („koláček“)
* Přemosťovací cívka s 15 metry vodicí šňůry
* V případě ponorů s plánovanou dekompresí i dekompresní lahve