Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
TDI Cavern Diver

Potápěčský kurz Cavern Diver

TDI Cavern diver - Kavernový potápěč

Kurz TDI (Technical Diving International) Cavern Diver je úvodem do potápění bez volné hladiny. Je určen pro potápěče, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti pro potápění v kavernách a prostředí bez volné hladiny v dosahu denního světla. Navíc seznamuje i se specifickými nebezpečími pojícími se s jeskynním potápěním. Záměrem kurzu kavernového potápění není vycvičit jeskynní potápěče. Cílem kurzu je vycvičit potápěče pro správné plánování, postupy, techniky a nebezpečí kavernového potápění.
Úspěšní absolventi jsou kvalifikování k potápění v zóně dosahu denního světla, do vzdálenosti 65 m od volné hladiny, do maximální hloubky 40 m.

Průběh kurzu
* Teoretická výuka
* Výcvik v chráněném vodním prostředí (například bazénu) a/nebo výcvik na otevřené vodě
* Výcvik v kavernách (čtyři ponory na dvou různých lokalitách o minimálním celkovém času na dně 80 minut)

Vstupní požadavky
* Věk nejméně 18 let, případně 15 se souhlasem rodičů
* Kvalifikace a prokázání dovedností na úrovní minimálně OWD.
* Nejméně 25 zapsaných ponorů

Osnova kurzu
1. Zásady kavernového potápění.
2. Postupy a zvládání shody plynů, zahrnující použití lahví nestejného objemu
3. Psychologické aspekty
4. Volba výstroje a požadavky na ni
5. Komunikace
6. Techniky pohybu
7. Fyziologieu
8. Jeskynní (kavernové) prostředí
9. Ochrana jeskyní
10. Řešení problémů
11. Analýza nehod
12. Opakování plánovacích tabulek a dekompresní teorie
13. Etika jeskynního a kavernového potápění