IANTD

International Association of Nitrox and Technical Divers

V roce 1985, Dick Rutkowski, někdejší pracovník National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), založil International Association of Nitrox Divers (IAND), která, jako první agentura získala oprávnění provádět výcvik a školení rekreačních potápěčů v používání obohaceného vzduchu Nitroxu.

V roce 1991 se k IAND přidal Tom Mount. Nedlouho poté došlo ke sloučení IAND s European Association of Technical Divers  (EATD) a následně i ke změně názvu na International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD). IANTD rozšířila svůj výcvikový program o další technické kurzy, např. o hloubkové potápění se vzduchem a dalšími plyny jako Advanced Nitrox a Trimix, dále o jeskynní a vrakové potápění, potápění s rebreathery atd.

Do léta 1995 absolvovalo výcvik 11.000 potápěčů, kteří tak získali mezinárodně platné osvědčení, a IANTD se stala největší organizací zabývající se výcvikem technického potápění.

Díky vypracovaným postupům výcviku, vysokým standardům, velkému počtu technických instruktorů a beznehodovosti, se v roce 1993 IANTD stala první organizací, která získala pojištění instruktorů pro všechny kurzy sportovního a technického potápění, včetně vrakového a jeskynního potápění.

V lednu 1997 získala IANTD zastoupení i v České republice a na Slovensku. Koncem roku 1999 získala IANTD Czech & Slovak akreditaci Ministerstva školství pro výcvik potápěčů. V letech 2001 – 2002 IANTD Czech & Slovak rozšířila svou licenci o Maďarsko a Polsko. Následně v roce 2002 došlo k jejími přejmenování na IANTD Central Europe.

IANTD Central Europe soustavně pracuje na tvorbě a aktualizaci výcvikových učebnic a manuálů. Téměř veškeré výcvikové materiály jsou k dispozici v češtině. Materiály, které IANTD Central Europe vytváří, nejsou jen slepým překladem zahraničních originálů, jak je tomu u většiny ostatních organizací, ale jsou dílem zkušených instruktorů s dlouholetými zkušenostmi s potápěním v podmínkách jak v našich krajích tak i v zahraničí. Tyto materiály jsou užívány v průběhu všech IANTD kurzů tak, aby bylo při výcviku dosaženo co nejširší základny vědomostí

IANTD se domnívá, že potápění je riskantní činnost a potápěči si musí být rizika vědomi. Proto je odhodláno produkovat vzdělané a zručné potápěče. Věří totiž, že je lepší mít bezpečný, opatrný a náročný výcvik než mít třeba jen jednu nehodu. Zodpovědným výcvikem se potápěč stává sebejistým, kompetentním a schopným přežít zdánlivě bezvýchodné situace. To je klíčové pro rozvoj kvalifikovaných, sebejistých a uvolněných potápěčů, kteří se mohou plně těšit z radostných zážitků rekreačního, pokročilého a technického potápění.

IANTD je rovněž přesvědčena, že vědomí odpovědnosti každého sportovního potápěče závisí jedině na odborné znalosti a zkušenosti ve vodě. IANTD standardy a postupy byly vyvinuty proto, aby bylo možné uznat znalosti a dovednosti na každé kvalifikační úrovni IANTD po celém světě.

 

Důvodem pro výběr absolvování kurzů IANTD může být například skutečnost, že kurzy IANTD CE jsou navrženy tak, aby výstroj a výcvik vyhovovaly našim podmínkám, stejně tak učebnice jsou vytvořené našimi instruktory v našich podmínkách a nejsou pouze otrockým překladem zahraničních výcvikových manuálů.