Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
TDI Intro to Cave Diver

Potápěčský kurz Introductory to Cave Diver

TDI Intro to Cave Diver - Úvod do jeskynního potápění

Kurz TDI (Technical Diving International) Introductory to Cave Diver úvodem do jeskynního potápění s použitím jedné hlavní vodící šňůry. Prakticky je druhým stupněm rozvoje bezpečných technik pro potápěné v jeskyních, v přímé návaznosti na kurz kavernového potápění. Cílem kurzu je dovést k dokonalosti veškeré dovednosti získané v kurzu kavernového potápění a následné osvojení si dalších technik a postupů nezbytných pro základní jeskynní ponory
Úspěšní absolventi jsou kvalifikování k potápění v jeskyních s vyžitím jediné, nepřerušované vodicí šňůry do maximální hloubky 40 metrů.

Průběh kurzu
* Teoretická výuka
* Výcvik v chráněném vodním prostředí (například bazénu) a/nebo výcvik na otevřené vodě
* Výcvik v jeskyních (čtyři jeskynní ponory na dvou různých lokalitách o minimálním celkovém času na dně 100 minut. Je-li kurz spojen s kurzem Cavern Diver, tak 8 ponorů o celkovém min. času na dně 180 minut)

Vstupní požadavky
* Věk nejméně 18 let, případně 15 se souhlasem rodičů
* Certifikace TDI Cavern Diver nebo ekvivalent

Osnova kurzu
1. Zásady jeskynního potápění.
2. Postupy a zvládání shody plynů, zahrnující použití lahví nestejného objemu
3. Psychologické aspekty
4. Volba výstroje a požadavky na ni
5. Komunikace
6. Techniky pohybu
7. Fyziologie
8. Jeskynní prostředí
9. Ochrana jeskyní
10. Řešení problémů
11. Analýza nehod
12. Opakování plánovacích tabulek a dekompresní teorie
13. Etika jeskynního a kavernového potápění

Požadavky na výstroj
* Dvojče s uzavíratelnou propojkou a množstvím plynu odpovídajícím pro daný ponor
* Dva nezávislé první a druhé stupně automatik, z automatik byla vybavena dlouhou hadicí
* Manometr
* Kompenzátor vztlaku
* Ochranný oblek odpovídají jeskynnímu prostředí
* Maska, ploutve, záložní maska
* Nástroj na řezání/stříhání šňůr
* Tři nezávislé bateriové svítilny; jedna hlavní svítilna, dvě záložní, každé s dobou svícení odpovídající době plánovaného ponoru
* Bezpečnostní (osobní) cívka s minimálně 37 m  šňůry
* Jeden primární bubínek pro jeskynní potápění s délkou šňůry odpovídající zamýšlenému ponoru
* Potápěčský počítač nebo hloubkoměr a hodinky
* Psací tabulky nebo wetnotes a tužka
* Voděodolné potápěčské tabulky nebo záložní počítač
* Tři směrové šipky na šňůru