Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
SDI CPROX1st AED

CPROX1st AED Administrator
Kurz je kombinací základní první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, používání automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a kyslíku při první pomoci. Potápěči se naučí správnému provádění resuscitace, vyhodnocení situace, odpovídajícímu poskytnutí první pomoci a používání AED.

Rozsah kurzu:
Doporučená délka kurzu jsou 4 hodiny.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 10ti let