Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
SDI Wreck Diver
Wreck Diver - vrakové potápění bez průniku do vraku

 V tomto kurzu jsou probírány techniky a výstroj běžně používané
při vrakovém potápění bez průniku do vraku.
Rozsah kurzu:
Jsou předepsány dva ponory.
Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 12ti let (Junior OWD se nemohou účastnit
   aktivit ve větší hloubce než 18 m)
* kvalifikace OWD