Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
SDI Assistant Instructor

Potápěčský kurz AI

SDI Assistant Instructor - Asistent Instruktora
V tomto kurzu získají účastníci praktické zkušenosti s vedením výcviku pod dohledem aktivního instruktora. Seznámí se s přípravou přednášek, cvičení v chráněném vodním prostoru a ve volné vodě. Stanou se aktivními asistenty instruktora a připraví se na budoucí profesní dráhu potápěčského instruktora.

Rozsah kurzu:
Kurz se skládá z teoretické části, bazénových cvičení a výcviku na otevřené vodě. Během kurzu se frekventanti aktivně účastní kurzů (OWD, Rescue Diver a některých specializací) pořádaných instruktorem, účastnit se přednášek, bazénových cvičení a na volné vodě. Délka kurzu je 70 hodin, z programu výcviku divemastera může být započteno 30 hodin.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou učit a certifikovat potápěče v kurzu Skin Diver a po absolvování nástavbového školení u IT mohou učit a certifikovat některé specializační kurzy. Mohou asistovat instruktorovi při výcviku SDI potápěčů a pod vedením instruktora provádět testové zkoušky v kurzech přístrojového potápění.  Mohou vést a dohlížet na ponory certifikovaných potápěčů a pracovat na potápěčských základnách. Rovněž se mohou přihlásit do instruktorských kurzů.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 18ti let
* kvalifikace Divemaster
* 80 ponorů ve volné vodě
* absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED)
* platnou lékařskou prohlídku

 assistant instructor