Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
SDI Divemaster

Kurz potápění DM

SDI Divemaster
Kurz pro Divemaster je prvním profesním a profesionálním stupněm SDI. Připravuje frekventanty na práci na potápěčských základnách, poskytne jim potřebné znalosti pro vedení skupin certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Naučí se provádět instruktáže a hodnocení ponoru, provádět přípravu, plánování a řízení potápění při potápěčských činnostech. 

Rozsah kurzu:
Délka kurzu je minimálně 40 hodin a provedeny jsou nejméně 4 ponory v různých podmínkách. U frekventantů, kteří nejsou držiteli kvalifikace Boat Diver, proběhne seznámení s motorovými plavidly.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou asistovat instruktorovi při schválených potápěčských kurzech. Vést a dohlížet na certifikované potápěče v průběhu ponoru (potápěčský průvodce). Pracovat na potápěčských základnách. Absolventi se rovněž mohou přihlásit na další profesní kurzy, jako Instruktor nebo Asistent Instruktora.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 18ti let
* kvalifikace AOWD a Rescue Diver
* 60 ponorů ve volné vodě
* absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED)
* platnou lékařskou prohlídku