Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
SDI Rescue Diver

Kurz potápění Rescue Diver

SDI Rescue Diver - potápěč záchranář

Kurz poskytuje základní dovednosti a znalosti pro řešení krizových situací a záchranu potápěče na hladině i pod vodou. Frekventanti se učí s vyhledáváním, pátráním, organizací hledání a záchrany.
 
Rozsah kurzu:
Doporučený počet výcvikových hodin je 12, z toho 8 hodin by mělo proběhnout ve volné vodě.

Profil absolventa:
Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi provádět záchranu ohrožených potápěčů, pomáhat a poskytovat potřebnou první pomoc, zapsat se do kurzu Divemaster a účastnit se programu Master Scuba Diver.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 18ti let, příp. souhlas rodičů u frekventantů starších 15ti let
* kvalifikace OWD a 40 ponorů, nebo kvalifikace AOWD
* absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED)