Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ANDI CSU

Kurz potápění Complete SafeAir User

ANDI Complete SafeAir User – pokročilý potápěč s bezpečným vzduchem - nitroxem (SafeAir)
K prodloužení bezdekompresních časů a tedy i ponorů a k nahlédnutí do tajů technického potápění napomůže absolvování kurzu Complete SafeAir User, tedy Pokročilý potápěč s bezpečným vzduchem Nitroxem. Skládá se z teoretické části a výcviku na otevřené vodě. V rámci kurzu je frekventant připravován k bezpečnému potápění do hloubek 40 metrů s použitím dvou lahví a dvou dýchacích směsí s obsahem kyslíku v rozmezí 21% až 50%. Seznámí se s výhodami, nebezpečími a správnými postupy při pokročilejším potápění s nitroxem.

Rozsah kurzu:
Teoretické lekce, v případě potřeby bazénová příprava a 2 ponory s nitroxem ve volné vodě o délce minimálně 31 minutu v hloubkách od 15 do 40 metrů za denního světla.

Profil absolventa:
Po úspěšném absolvování kurzu se mohou absolventi potápět se dvěma láhvemi a dvěma směsmi v rozsahu SafeAir21 (vzduch) až po SafeAir50 (EAN50) do hloubek 40ti metrů, pokud jejich další kvalifikace nestanoví jinak.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* kvalifikace OWD nebo ekvivalent
* dovršení věku 16ti let a souhlas rodičů