Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ANDI LSU

Kurz potápění SafeAir Sport Diver

ANDI SafeAir Sport Diver - potápěč s bezpečným vzduchem - nitroxem (SafeAir)
K prodloužení bezdekompresních časů a tedy i ponorů napomůže absolvování kurzu SafeAir Sport Diver, tedy Potápěč s bezpečným vzduchem Nitroxem. Skládá se z teoretické části a výcviku na otevřené vodě. V rámci kurzu je frekventant připravován k bezpečnému potápění v hloubkách 12 - 30 metrů s použitím dýchací směsi s obsahem kyslíku v 32% a 36%. Seznámí se s výhodami, nebezpečími a správnými postupy při potápění s nitroxem.
Tento kurz je optimální například pro fotografy nebo další potápěče, kteří si chtějí prodloužit bezdekompresní časy během svých ponorů, avšak se nechtějí zatěžovat s počítáním operačních hloubek a dalšími výpočty. Vystačí si s několika málo pravidly o nepřekračování daných hloubek a se standardizovanými směsmi.


*Poznámka: V USA a některých státech Asie se můžete setkat s označením této certifikace jako Limited SafeAir User. Certifikace SafeAir Sport Diver a Limited SafeAir User jsou totožné, jedná se o různá označení v závislosti na regionu.

Rozsah kurzu:
Teoretické lekce a 2 ponory s nitroxem ve volné vodě o délce minimálně 31 minutu v hloubkách od 9 do 30 metrů za denního světla. Kurz je možné kombinovat s kurzem Open Water Sport Diver.

Profil absolventa:
Po úspěšném absolvování kurzu se mohou absolventi potápět se směsmi SafeAir32 (EAN32) a SafeAir36 (EAN36) do hloubek 30ti metrů, pokud jejich další kvalifikace nestanoví jinak.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* kvalifikace OWD, nebo zahájený výcvik ANDI OWD
* dovršení věku 16ti let a souhlas rodičů
* dovršení věku 12 let a souhlas rodičů v případě juniorských certifikací