Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ANDI Rescue Diver

Kurz potápění Rescue Diver

ANDI Rescue Diver - potápěč záchranář

Kurz poskytuje základní dovednosti a znalosti pro řešení krizových situací a záchranu potápěče na hladině i pod vodou. Frekventanti se učí s vyhledáváním, pátráním, organizací hledání a záchrany.

Profil absolventa:
Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi provádět záchranu ohrožených potápěčů, pomáhat a poskytovat potřebnou první pomoc, zapsat se do dalších kurzů.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dovršení věku 18ti let, příp. souhlas rodičů u frekventantů starších 15ti let
* kvalifikace AOWD a 40 ponorů,
* absolvování kurzu první pomoci a poskytování kyslíku