Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ANDI AOWD

Potápěčský kurz AOWD

ANDI Advanced Water Sport Diver - pokročilý potápěč na otevřené vodě

Dalším, tentokráte již středně pokročilým stupněm v podvodním světě, je kvalifikace Advanced Water Sport Diver, tedy Pokročilý potápěč na otevřené vodě. Cílem kurzu je rozvinutí frekventantových potápěčských dovedností a seznámen se s nitroxem (SafeAirem) tak, aby se držiteli kvalifikace AOWD stali opravdu zkušení a pokročilí potápěči.

Rozsah kurzu:
Teoretické lekce v rozsahu SafeAir Sport Diver a dalších tří specializací, v případě potřeby výcvik v bazénu, dále musí studenti uskutečnit minimálně 6 ponorů ve volné vodě o délce minimálně 30 minut v hloubkách od 20 do 30 metrů za denního světla. Je nezbytné, aby před či společně s ukončením kurzu získal  frekventant nitroxovou certifikaci SafeAir Sport Diver.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou potápět do hloubky 40 metrů v doprovodu potápěče stejné nebo vyšší kvalifikace. Mohou se účastnit dalších kurzů.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* kvalifikace OWD nebo ekvivalent
* 10 ponorů na otevřené vodě od ukončení kurzu OWD