Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ANDI OWD

Kurz potápění OWD

ANDI Open Water Sport Diver - potápěč na otevřené vodě

Jakýmsi pomyslným prvním krokem do světa přístrojového potápění, je absolvování kurzu Open Water Sport Diver, tedy Potápěč na otevřené vodě. Skládá se z teoretické části, bazénového výcviku a výcviku na otevřené vodě. V rámci kurzu je frekventant seznamován s bezpečnostními standardy tak, aby získal správné návyky k bezpečnému potápění do hloubky 18ti (případně 30ti) metrů bez přímého dohledu instruktora. K tomu pak úspěšné absolventy opravňuje získaná mezinárodní certifikace ANDI Open Water Sport Diver.

Povinností při všech kurzech ANDI je užívat záložní zdroj dýchacího plynu. ANDI je jediný systém, který má minimální počet ponorů v kurzu OWD stanoven na pět. Zároveň v případě rozšířeného kurzu je možné získat certifikaci OWD 30m, opravňující potápěče k ponorům do hloubky 30ti metrů.

Rozsah kurzu:
Teoretické lekce, výcvik v bazénu, dále musí studenti uskutečnit minimálně 5 ponorů ve volné vodě o délce minimálně 30 minut v hloubkách od 9 do 18 metrů za denního světla. Kurz je možné kombinovat s nitroxovým kurzem SafeAir Sport Diver.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou potápět v podmínkách obdobných výcviku do hloubek 18 (30) metrů s potápěčem stejné kvalifikace (Junior OWD  jsou oprávněni potápět se do hloubek kolem 16 metrů pouze v doprovodu rodičů nebo potápěčských profesionálů). Mohou se přihlásit do kurzů AOWD a dalších kurzů.

Vstupní požadavky na frekventanty:
* dobrý zdravotní stav
* dovršení věku 18ti let, příp. souhlas rodičů u frekventantů starších 16ti let
* dovršení věku 12ti let a souhlas rodičů pro kurz Junior Open Water Sport Diver