Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
IANTD Deep Diver

Kurz potápění Deep Diver

IANTD DEEP DIVER - hloubkový potápěč

A. Účel
1. Tento kurz připravuje potápěče k odpovědnému potápění se vzduchem do maximální hloubky 39 m.
2. Během kurzu je potápěč cvičen v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů.
3. Kurz je vhodné absolvovat společně s kurzem IANTD EANx Diver a/nebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
4. Úspěšní absolventi se jsou kvalifikováni k ponorům do 39 metrů.

B. Předpoklady
1. Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalent a minimálně 30 doložených ponorů.
2. Věk minimálně 15 let a souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, nebo minimálně 18 let.

C. Průběh kurzu
1. Teoretická část.
2. Výcvik na otevřené vodě (4 ponory, celkový čas na dně minimálně 100 minut, dva ponory v hloubkách v rozmezí 30 a 39 metrů.

D. Nezbytná byrokracie
1. Při zápisu do kurzu obdrží každý frekventant učebnici v češtině - IANTD Deep Diver manuál
2. Po úspěšném absolvování kurzu účastník obdrží osvědčení - IANTD Deep Diver. Tato karta je platná po celém světě.

E. Cena
Probíhá-li kurz v ČR, jeho cena standardně činí 7.200,- Kč s DPH. S dotazy, třeba i na cenu, o níž chcete diskutovat, či cokoliv dalšího, neváhejte a kontaktujte nás.