Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
IANTD AEANx

Kurz potápění AEANx Diver

IANTD ADVANCED ENRICHED AIR NITROX DIVER - pokročilý potápěč s obohaceným vzduchem - nitroxem

A. Účel
1. Tento kurz nabízí certifikovanému nitroxovému potápěči rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností pro potápění se směsmi nitroxu až po čistý kyslík (AEANx – Advanced Enriched Air Nitrox).
2. Nitrox je směsí kyslíku a dusíku, kterou mohou frekventanti kurzu používat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12 m a 42 m.
3. Úspěšní absolventi si budou umět vybrat a použít optimální směs pro každý ponor, s obsahem kyslíku v rozmezí 12% - 40% a pro dekompresi použít směsi s obsahem kyslíku 50 - 100 % (EAN50 - O2).

B. Předpoklady
1. Kvalifikace IANTD EANx Diver (Nitrox Diver) a IANTD Deep Diver nebo ekvivalent a doložení minimálně 60 ponorů, z nichž alespoň 10 musí být v rozmezí hloubek 27 - 39 m.
2. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo zákonného zástupce, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
3. Dobrý zdravotní stav

C. Průběh kurzu
1. Teoretická část
2. Výcvik ve chráněné vodě (například bazénu)
3. Výcvik na otevřené vodě (celkový čas na dně minimálně 120 minut))

D. Nezbytná byrokracie
1. Při zápisu do kurzu obdrží každý frekventant učebnici v češtině - IANTD AEANx manuál
2. Po úspěšném absolvování kurzu účastník obdrží osvědčení - IANTD Advanced Enriched Air Nitrox Diver. Tato karta je platná po celém světě.

E. Cena
Probíhá-li kurz v ČR, činí jeho cena 7.200,- Kč s DPH. S dotazy, třeba i na cenu, o níž chcete diskutovat, či cokoliv dalšího neváhejte a kontaktujte nás.