Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
IANTD EANx

Kurz potápění EANx Diver

IANTD ENRICHED AIR NITROX DIVER - s obohaceným vzduchem - nitroxem

A. Účel
1. Tento kurz nabízí certifikovanému potápěči rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností pro potápění se směsmi nitroxu (EANx – Enriched Air Nitrox).
2. Nitrox je směsí kyslíku a dusíku, kterou mohou frekventanti kurzu používat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12m a 39m.
3. Úspěšní absolventi si budou umět vybrat optimální směs pro každý ponor, s obsahem kyslíku v rozmezí 22% - 40%.

B. Předpoklady
1. Kvalifikace OWD nebo jakákoli obdobná kvalifikace.
2. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
3. Dobrý zdravotní stav

C. Průběh kurzu
1. Teoretická část
2. Výcvik na otevřené vodě (celkový čas na dně minimálně 40 minut)

D. Nezbytná byrokracie
1. Při zápisu do kurzu obdrží každý frekventant učebnici v češtině - IANTD EANx manuál
2. Po úspěšném absolvování kurzu účastník obdrží osvědčení - IANTD Enriched Air Nitrox Diver. Tato karta je platná po celém světě.

E. Cena
Probíhá-li kurz v ČR, činí jeho cena 3.900,- Kč s DPH. S dotazy, třeba i na cenu, či cokoliv dalšího neváhejte a kontaktujte nás.