Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
IANTD OWD

Potápěčský kurz OWD

IANTD OPEN WATER DIVER - potápěč na otevřené vodě

A. Účel
1. Tento kurz je navržen tak, aby poskytl srozumitelný výcvik budoucím potápěčům s přístrojem.
2. Kurz zdůrazňuje dovednosti a znalosti, které jsou potřeba k tomu, aby se člověk stal bezpečným potápěčem-začátečníkem a rozvinul smysl pro sebejistotu a zodpovědnost při dobrodružství a odhalování podvodního světa.
3. Úspěšné absolventy kvalifikuje k potápění do maximální hloubky 21 metrů společně s potápěčem minimálně se stejnou kvalifikací. Doprovod Divemastera, Asistent instruktora nebo Instruktora není vyžadován, ovšem v jejich doprovodu je možné potápět se do maximální hloubky 30 metrů.
4. Tato kvalifikace opravňuje potápěče k potápěčským aktivitám, které mají přiměřenou podporu nad hladinou, k provádění bezdekompresních ponorů a k provádění ponorů ve stejném nebo lepším prostředí vůči tréninkovým ponorům.
5. V doprovodu instruktora je možné rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace.

B. Předpoklady
1. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
2. Dobrý zdravotní stav

C. Průběh kurzu
1. Teoretická část
2. Výcvik v bazénu
3. Výcvik na otevřené vodě (celkový čas na dně minimálně 80 minut)

D. Nezbytná byrokracie
1. Při zápisu do kurzu obdrží každý frekventant učebnici v češtině - IANTD Open Water Diver manuál a Potápěčský deník ponorů
2. Po úspěšném absolvování kurzu účastník obdrží osvědčení - IANTD Open Water Diver. Tato karta je platná po celém světě a opravňuje potápěče provádět ponory do hloubky jedenadvaceti metrů.

E. Cena
Probíhá-li kurz v ČR, jeho běžná cena činí 6.900,- Kč s DPH. S dotazy, třeba i na cenu, o níž chcete diskutovat, či cokoliv dalšího neváhejte a kontaktujte nás.